De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten (exclusief meer- en minderwerk), die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, bij de koopsom zijn inbegrepen:

 • grondkosten;
 • bouwkosten;
 • architectenhonorarium;
 • constructeur-/adviseurshonorarium;
 • notariskosten inzake eigendomsoverdracht;
 • makelaarscourtage;
 • leges;
 • kosten Woningborg;
 • T.w. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
 • kadastrale inmeting;
 • de eenmalige aansluitkosten voor water en elektra op het distributienet
 • de eenmalige aansluitkosten voor de riolering en eventuele inritkosten (echter niet voor de aansluitkosten en/of entreegelden van evt. data, TV en telefoon).

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn:

 • afsluitprovisie voor een hypothecaire lening;
 • renteverlies over de grond en over de vervallen bouwtermijnen;
 • notariskosten voor de hypotheekakte;
 • kosten voor de aanvraag van een eventuele Nationale Hypotheekgarantie